Toepassing

Voor wie als eigenaar investeert in het onderhoud of de restauratie van zijn onroerend erfgoed heeft de federale overheid een systeem van belastingvermindering voorzien. Ook voor de restauratie of het onderhoud van monumenten geeft de overheid een vermindering op uw personenbelasting. Deze belastingvermindering gaat meestal gepaard met de toekenning van een premie, zoals de restauratiepremie of onderhoudspremie en de toepassing hangt vaak samen met de voorwaarden van deze premies.